Inlägg av admin

AVGIFTER & HYRA

•  ALL AMMUNITION SOM KÖPS PÅ BANAN SKALL SKJUTAS UPP PÅ BANAN!!! Medlemsavgift upp tom 20 år 50 kr • Medlemsavgift 20 år och uppåt 150 kr • Stödmedlemsavgift 50 kr • Medlemskort XL 400 kr (Fri serieavgift hela säsongen) • Hyra älgbana 500 kr • Hyra .22-banan 500 kr • Hyra Trapp/Skeet banan 300 […]