AVGIFTER & HYRA

  • Medlemsavgift upp tom 20 år 50 kr • Medlemsavgift 20 år och uppåt 150 kr • Stödmedlemsavgift 50 kr • Hyra älgbana 500 kr • Serie kostnad älgbana 10 kr / serien (1 serie = 4 skott) • Hyra Trapp/Skeet banan 300 kr • Hyra Björnbanan 300 kr • Hagel 25 st Skeet + duvor […]