• Medlemsavgift upp tom 20 år 50 kr
• Medlemsavgift 20 år och uppåt 150 kr
• Stödmedlemsavgift 50 kr
•Medlemskort XL 400 kr (Fri serieavgift hela säsongen)

• Hyra älgbana 500 kr
• Hyra .22-banan 500 kr
• Hyra Trapp/Skeet banan 300 kr
• Hyra Björnbanan 300 kr

• Serie kostnad älgbana/.22 bana 10 kr / serien (1 serie = 4 skott)

• Hagelserier: (Prata med Karl-Åke)
• 6,5×55 12 kr/st
• 308 win 12 kr/st
• 30-06 15 kr/st

Björnpasset
• Seriekostnad björnbanan 10 kr/serien (1 serie = 4 skott)
• Serier utan ammo + intyg 80 kr
• Serier med ammo 6,5×55 /308win(12 skott) + intyg 200 kr
• Serier med ammo 30-06 (12 skott) + intyg 224 kr