• Betalning enbart med Swisch
  • Handsprit finns på plats
  • För att skjuta på Ramsele JSK anläggning krävs ett medlemskort
  • Man löser, eller visar upp, medlemskort innan skytte
  • Endast helmantel på älgbanan
  • Betalning av serier sker efter att man skjutit klart
  • Vid uthyrning av anläggningen skall det städas efter ni använt den, om inte det är gjort debiteras 500 kr i städavgift till ansvarig person.