Styrelse

Ordförande: Bengt-Olof Brorsson
Vice Ordförande: Michael Gottfridsson
Sekreterare: Benny Sjölén
Kassör: Benny Sjölén
Skjutbanechef och mtrl: Adrian Hägglund
Ledamot: Hans Karlsson

©copyright - ramselejsk.se • 2022