Nyheter

Årets årsmöte inträffar den 17/3, kl. 18:00 i Skidstugan vid elljusspåret.
Vi kommer bl.a. att prata om bidraget vi fått från Länsstyrelsen för bygge av en ny 50-metersbana.
Detta innebär en mängd ideellt arbete som måste utföras i vår.
Väl mött
//Styrelsen