•  ALL AMMUNITION SOM KÖPS PÅ BANAN SKALL SKJUTAS UPP PÅ BANAN!!!

Medlemsavgift upp tom 20 år 50 kr
• Medlemsavgift 20 år och uppåt 150 kr
• Stödmedlemsavgift 50 kr
• Medlemskort XL 400 kr (Fri serieavgift hela säsongen)

• Hyra älgbana 500 kr
• Hyra .22-banan 500 kr
• Hyra Trapp/Skeet banan 300 kr
• Hyra Björnbanan 300 kr

• Serie kostnad älgbana/.22 bana 10 kr / serien (1 serie = 4 skott)
Ungdom under 18 år har gratis ammunition.

• Hagelserier: (Prata med Karl-Åke) Ammuniiton kan köpas av RJSK för 100 :-/ask
• 6,5×55 12:50 kr/st = 50 kr/serie
• 308 win 17:50 kr/st = 70 kr/serie
• 30-06 17:50 kr/st = 70 kr/serie

Björnpasset
• Seriekostnad björnbanan 10 kr/serien (1 serie = 4 skott)
• Serier utan ammo + intyg 80 kr
• Serier med ammo 6,5×55 (12 skott) + intyg 200 kr
• Serier med ammo 308win/30-06 (12 skott) + intyg 250 kr