• Medlemsavgift upp tom 20 år 50 kr
• Medlemsavgift 20 år och uppåt 150 kr
• Stödmedlemsavgift 50 kr
• Hyra älgbana 500 kr

• Serie kostnad älgbana 10 kr / serien (1 serie = 4 skott)
• Hyra Trapp/Skeet banan 300 kr
• Hyra Björnbanan 300 kr
• Hagel 25 st Skeet + duvor 110 kr
• Hagel Serie kostnad med egna duvor och ammo 10 kr (1 serie =25 skott)
• Hagel Serie + duvor och egen ammo 35 kr (1 serie = 25 skott )
• 6,5×55 10 kr/st
• 308 win 12 kr/st
• 30-06 12 kr/st

Björnpasset
• Seriekostnad björnbanan 10 kr/serien (1 serie = 4 skott)
• Serier utan ammo + intyg 80 kr
• Serier med ammo 6,5×55 (12 skott) + intyg 200 kr
• Serier med ammo 308win/30-06 (12 skott) + intyg 224 kr