Beslutsprotokoll

På denna sida kommer styrelsen att lägga upp beslut som tas, så att klubbmedlemmarna vet vad som gäller.